لینک کوتاه مقاله
تگ‌ها
 • نقاشی رنگ روغن
 • آموزش نقاشی رنگ روغن در کرج
 • کلاس رنگ روغن در کرج
 • وسایل مورد نیاز رنگ روغن
 • برند رنگ روغن
به اشتراک گذاری

رنگهای اصلی مورد نیاز نقاشی رنگ روغن کدام است؟

وقتی می خواهید رنگ بخرید ، به احتمال زیاد با تعداد بسیار زیادی از رنگها روبرو خواهید شد. به جای خرید همه رنگها تنها کافیست تعداد رنگهای اصلی مورد نیاز خود را تهیه کنید که در ترکیب رنگها پر کاربرد تر هستند.با توجه به گران بودن رنگها محدود كردن پالت رنگ از اهمیت زیادی برخوردار است.

تاریخ انتشار: 1400/05/15
انتخاب برند رنگ روغن بسته به توانایی خرید شما دارد ولی همانگونه که در مقاله انواع برندهای رنگ روغن ،انواع آن به شما معرفی گردید در این مقاله کدهای اصلی مورد نیاز و پر کاربرد که باید تهیه کنید به شما معرفی می گردد که با پیشرفت در امر آموزش میتوانید به تعداد رنگهای خود بیفزایید و یا از برندهای بهتری استفاده نمایید.بهترین برندی که میتوان رنگهای آن را به وفور تهیه نمود وینزور وینتون میباشد.
آموزش رنگ روغن در کرج
اسامی و کد رنگهای اولیه و مورد نیاز به شرح زیر می باشد:
 • lamp black code 337
 • titanium white code 644
 • cadmium yellow pale hue code 119
 • chrome yellow hue code 149
 • scarlet lake code 603
 • yellow ochre code 744
 • sap green code 599
 • permanent rose code 502
 • permanent alizarin crimson code 468
 • french ultramarine code 263
 • viridian hue code 696
 • prussian blue code 538
 • burnt sienna code 074
 • burnt umber code 076
 • cerulean blue hue code 138
 • cobalt violet hue code 194
 • magenta code 380
.
کلاس رنگ روغن در کرج