معرفی هنرجویان

تصویر پروفایل هنرجو آترینا آوری

آترینا آوری

1402/05/27
آترینا آوری متولد 1394 تهران می باشد، کودک خلاق و نابغه که کارهایش سر شار از خلاقیت و نبوغ می باشد درک صحیح از روابط انسانی و شناخت بسیار بالای او از فرم بدن انسان و حیوانات و توجه وی به جزییات کار نشان از خلاقیت سرشار وی دارد،تنها 8 سال سن دارد ولی تصویر سازیهایش در حد یک هنرمند بزرگسال می باشد،چیدمان فیگورهایش نسبت به موضوع کار بی نظیر است و از ترکیب بندی مناسبی برخوردار میباشد، توجه به چنین کودکان نابغه از سوی خانواده و مدرسین با سواد میتواند هنرمندان بزرگی را به جامعه تحویل نماید، برای آترینا بهترینها را آرزومندم.