دوره‌های آموزشگاه هنری سیمرغ

کلاسهای آموزشگاه نقاشی سیمرغ در فضایی مناسب برگزار می گردد. در انتخاب محل و طراحی فضا، سعی گردیده محیطی فراهم شود که هنرجو نهایت بازدهی را کسب نماید. سیاست کاری اساتید آموزش نقاشی، بر پایه رضایتمندی هر دو طرف هنرجو و استاد استوار میباشد. بنابراین سعی گردیده تمامی احتیاجات و شرایط مورد نیاز برای برگزاری هر چه بهتر کلاسها و هرچه سریعتر به نتیجه رسیدن هنرجویان فراهم گردد. برپایی نمایشگاه های سالانه از آثار هنرجویان از دیگر مزیتهای آموزشگاه نقاشی سیمرغ می باشد که با توجه به فضا و ظرفیتهای موجود در مجموعه میسر میگردد. برپایی این نمایشگاهها جهت تشویق هنرجویان و به بار نشستن زحماتشان می باشد و در ایجاد یا پر بار گشتن رزومه کاری هنرجویان تاثیر بسزایی دارد.