اخبار و نمایشگاه‌های برگزار شده

خبر آموزشگاه هنری سیمرغ

چاپ کاتالوگ از آثار منتخب هنرجویان آموزشگاه نقاشی سیمرغ

1400/07/02
آموزشگاه جهت تشویق هنرجویان ساعی خود علاوه بر شرکت آثار منتخب آنان در نمایشگاههای داخلی و خارجی اقدام به چاپ آثار منتخب هنرجویان خود بصورت کاتالوگ مینماید.
خبر آموزشگاه هنری سیمرغ

چاپ کاتالوگ و کارت پستال از آثار منتخب هنرجویان کودک آموزشگاه نقاشی سیمرغ

1400/07/02
آموزشگاه نقاشی سیمرغ در راستای تشویق هنرجویان خود علاوه بر برگزاری نمایشگاه ، آثار منتخب آنان را بصورت کارت پستال چاپ و در اختیار عموم قرار می دهد.
خبر آموزشگاه هنری سیمرغ

برگزاری نمایشگاه نقاشی هنر جویان بهمن 1397 , نگارخانه کمال ,کرج

1400/02/31
برگزاری نمایشگاه نقاشی هنر جویان بهمن 1397 , نگارخانه کمال ,کرج
خبر آموزشگاه هنری سیمرغ

برگزاری نمایشگاه هنرجویان در آلمان 2017

1400/02/24
مجموعه ای از آثار نقاشی تعدادی از هنرجویان آموزشگاه نقاشی سیمرغ در آلمان به نمایش در آمده و تعدادی از آثار به فروش رسید
خبر آموزشگاه هنری سیمرغ

برگزاری نمایشگاه هنرجویان در دوحه قطر سال 2017

1400/02/24
شرکت آثار هنر جویان در نمایشگاه دوحه قطر سال 2017 و دریافت گواهی و تندیس زرین