اخبار و نمایشگاه‌های برگزار شده

خبر آموزشگاه هنری سیمرغ

برگزاری نمایشگاه نقاشی هنر جویان بهمن 1397 , نگارخانه کمال ,کرج

1400/02/31
برگزاری نمایشگاه نقاشی هنر جویان بهمن 1397 , نگارخانه کمال ,کرج
خبر آموزشگاه هنری سیمرغ

برگزاری نمایشگاه هنرجویان در آلمان 2017

1400/02/24
مجموعه ای از آثار نقاشی تعدادی از هنرجویان آموزشگاه نقاشی سیمرغ در آلمان به نمایش در آمده و تعدادی از آثار به فروش رسید
خبر آموزشگاه هنری سیمرغ

برگزاری نمایشگاه هنرجویان در دوحه قطر سال 2017

1400/02/24
شرکت آثار هنر جویان در نمایشگاه دوحه قطر سال 2017 و دریافت گواهی و تندیس زرین
خبر آموزشگاه هنری سیمرغ

برگزاری نمایشگاه هنرجویان در فستیوال دوحه قطر سال 2018

1400/02/24
دریافت تندیس و تقدیر نامه توسط هنرجویان آموزشگاه نقاشی سیمرغ در فستیوال هنر دوحه قطر سال 2018
خبر آموزشگاه هنری سیمرغ

برگزاری نمایشگاه نقاشی کودکان آذر 1398 , نگارخانه کمال ,کرج

1400/02/24
نمایشگاهی از آثار منتخب هنرجویان هنرکده خلاقیت کودکان آموزشگاه سیمرغ در گالری کمال ,واقع در جهانشهر کرج برگزار گردید