اخبار و نمایشگاه‌های برگزار شده

خبر آموزشگاه هنری سیمرغ

برگزاری نمایشگاه هنرجویان آموزشگاه سیمرغ در دبی

1400/02/17
نمایشگاه 2017 هنرجویان آموزشگاه سیمرغ در دبی، با حضور 9 تن از هنرجویان و با بیش از 40 اثر هنری برگزار گردید.